Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Obertura de trifori

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2347
CRONOLOGIA
Segona meitat s. XVI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Element arquitectònic
NOM DE L'OBJECTE
Obertura de trifori
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Tallat
MATERIALS UTILITZATS
Pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Tipologia f. Obertura de trifori amb arc apuntat, amb dos lòbuls interiors
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Joan Balcells?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Forma part de l'estructura de l'edifici.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
No
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Projecte de documentació de David Moreno Garcia.