Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Naveta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1001
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
naveta
MIDES
ALÇADA (CM)
7,5 x 19,5 x 11 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
7,5 x 19,5 x 11 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, clavat, platejat
MATERIALS UTILITZATS
metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Naveta amb peu motllurat d'aspecte troncocònic. La naveta, d'aparença general neogòtica, té forma de fulla per la seva part superior, amb una ntiuansa o agafador massís que reprodueix en petit la seva forma. Al damunt d'aquesta tapa s'hi observen motius vegetals que recorden parres. El recipient segueix la forma de la tapadora tot aprimant-la fins arribar al peu. La tapadora compta amb una xarnera per poder aixecar la part frontal.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS