Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Model del Sant Pere de la façana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1086
CRONOLOGIA
XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
Escultura-model
MIDES
ALÇADA (CM)
34,5cm (alçada) 10cm (base)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
34,5cm (alçada) 10cm (base)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Modelat i pintat
MATERIALS UTILITZATS
Pasta de fusta, enguixada i pintada
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Modelat i pintat
TEMA
Imatge de sant
DESCRIPCIÓ
Model d'escala reduïda del sant Pere de la façana de la Catedral. Policromat amb pintura metàl·lica i envellit amb una capa fosca (o oxidat).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Josep M. Bohigas
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
Signatura a l'orginal
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Fons Catedral de Girona (donació de l'autor?)
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Despreniments de pintura.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS