Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Medalla del bisbe Camprodon

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1068
CRONOLOGIA
26958
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Medalla
MIDES
ALÇADA (CM)
28cm (medalla i cadena)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
28cm (medalla i cadena)
DIÀMETRE (CM)
2,2cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Orfebreria
MATERIALS UTILITZATS
Metall color daurat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Medalla circular amb el perímetre més elevat i amb la faceta de la Mare de Déu de Montserrat al frontal i una inscripció al darrera.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Revers: J.C.R. 21·X·73
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Propietat del bisbe Camprodon
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Donació testamentaria del bisbe Camprodon
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
Abril del 2017
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2 (cadena i medalla)
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS