Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mecanisme electromagnètic del rellotge de la catedral

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2445
CRONOLOGIA
24-XI-82
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Maquinària
NOM DE L'OBJECTE
Mecanisme
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Mecanitzat i electrificat
MATERIALS UTILITZATS
Plàstic, metall i fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Mecanisme de base de fusta pintada de gris rectangular amb diverses seccions de plàstic amb cablejat de colors, cargols, interruptors... Està dividiten dueds parts. La secció més gran és la que conté el rellotge.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
FABRA GIRONA 24-XI_82
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
FABRA GIRONA
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS