Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mare de Déu del sepulcre de Bernat de Pau

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
67
CRONOLOGIA
c. 1457
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
56
LLARGADA (CM)
21
AMPLADA (CM)
56
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, esculpit
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Escultura que forma part del seguici fúnebre del Sepulcre de Bernat de Pau. Estava situada darrera el cos jacent del bisbe. Figura de la Mare de Déu coronada i asseguda en un escambell. Aguanta el Nen Jesús que està aixecant-se de la seva falda. La Mare de Déu té restes de policromia en un dels plecs de la túnica.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Vol. VIII. Madrid: Plus-Ultra, 1956. -ÁZCARATE, J. M. Arte gótico en España. Madrid, 1990. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. VI, p. 310-311. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XV, p. 100. -ESPAÑOL, F. Maestro del Sepulcro de Bernat de Pau. Figuras de Bernat de Pau y de una plorante, ca. 1457” in Natale, M. (ed.), El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios entre Italia, Francia y españa en el siglo XV, Madrid: 438-443. -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p. 200-202. -PRATS, LL. El sepulcro de Bernat de Pau, obispo de Girona (1436-1457), AIEG XXXIII, 453-479. 1994. -VVAA. El bisbe Margarit i la seva època. Fundació Caixa de Girona. Centre Cultural de Caixa de Girona. Fontana d’Or. Ed. Fundació caixa Girona, 2006. -PLADEVALL, A. (Dir.), "L'Art Gòtic a Catalunya. Escultura II. De la plenitud a les darreres influències foranes", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2007, p.26, 281-285.
NOTES I OBSERVACIONS