Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
553
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
maniple
MIDES
ALÇADA (CM)
79,5 x 6 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
79,5 x 6 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Maniple que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Maniple de ras de seda de color blau. Un galó de passamaneria daurat contorneja les pales o extrems trapezoïdals tenen en el centre el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda del maniple. Cordonet i borla de passamanaria blava. El forro és de color blau. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força bé, té punts de desgast.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS