Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Llinda

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
758
CRONOLOGIA
s. XI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
llinda
MIDES
ALÇADA (CM)
25'5 x 74 x 20 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25'5 x 74 x 20 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària numulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment de llinda de forma rectangular on s'hi llegeix la següent inscripció: [...]ME GAUDENDO U [...] [...]ULLI SUM CLAUSA FI [...] De fet la inscripció sencera seria ajuntant aquest fragment amb el fragment núm. 0771. i diria així: JANUA SUM V(ITAE PER) ME GAUDENDO VENITE AD REGNUM CE (LI N)ULLI SUM CLAUSA FIDELI: "Sóc la porta de la vida; veniu joiosos, a través meu, al regne del cel; no estic tancada per a cap fidel").
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
VVAA: La Catedral de Girona. Redescobrir la Seu romànica. Els resultats de la recerca del projecte Progress. Editat per l'Ajuntament de Girona, 2000. Pàgs. 44-45. VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.
NOTES I OBSERVACIONS
Peça embolicada i amb una etiqueta siglada amb el número 24 B. Unint els tres fragments (els de les fitxes associades) s'hi pot llegir la següent inscripció: JANUA SUM V(ITAE PER) ME GAUDENDO VENITE AD REGNUM CE(LI N)ULLI SUM CLAUSA FIDELI Traducció: Sóc la porta de la vida; veniu joiosos, a través meu, al regne del cel; no estic tancada per a cap fidel