Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Litografia de Dalí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2458
CRONOLOGIA
1973
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
gravat
NOM DE L'OBJECTE
Litografia
MIDES
ALÇADA (CM)
68x71x2,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
68x71x2,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, paper, vidre, metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Veiem els contorns de la figura de Sant Narcís d’esquena, amb el bàcul i la Mitra que té una creu com a la capa pluvial. Veiem un horitzó oníric amb les mosques i una corona del martiri prop de la signatura. Dues tintes: negre i daurat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Hi ha una cartel·la metàl·lica que diu: «Cedit per la diputació de Girona».
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo però el marc una mica ratllat
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS