Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gibrell d’aiguamans

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1128
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
Gibrell d'aiguamans
MIDES
ALÇADA (CM)
34cm (boca) 14,5cm (peu) 11cm (alçada)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
34cm (boca) 14,5cm (peu) 11cm (alçada)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa, repujat, cisellat
MATERIALS UTILITZATS
Metall (plata?)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
Làmina metàlica treballada i decorada
TEMA
Floral
DESCRIPCIÓ
Plata rodona de base llisa i vores amples amb decoració floral a dos nivells intercalants tant a interior com a exterior. El peu és rodó i amb poca alçada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS