Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Gerra del rentamans del bisbe Cartañá

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
967
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
gerra
MIDES
ALÇADA (CM)
33 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
33 cm
DIÀMETRE (CM)
màxim 23 cm aprox, a la base 12,8 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, embotit, fosa (nansa)?
MATERIALS UTILITZATS
alpaca o llautó platejat
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
parts interiors opaques, no brutícia de l'argent
TEMA
DESCRIPCIÓ
Gerra amb vessador, nansa de secció rectangular amb una motllura i decoració cisellada, coll molt eixamplat, espatlla i carena baixa, de cos globular i peu troncocònic motllurat. El diàmetre màxim a la panxa està decorat amb una cinta de 2,3 cm on hi ha cisellada una greca d'esquerra a dreta. A l'espatlla, a l'esquerra de la nansa, hi ha cisellat un motiu ovalat flanquejat per motius vegetals i florals. Dins de l'òval, una placa afegida porta cisellat l'escut del bisbe Josep Cartañá (1931-1963), amb el timbre i lema episcopals, i tot al voltant una inscripció. Ell coll està marcat per una prima cinta de 0,5 cm. El llavi consisteix en una rebava exvasada. La nansa incorpora, en la seva voluta inferior, una flor de cinc pètals cisellada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
a l'interior del peu: serreta a l'entorn de l'escut episcopal: "+ Josephus Cartaña et Ingles Dei et apostolicae sedis gratia episcopus gerundensis" sota l'escut, lema episcopal: "Infirma mundi elegit Deus"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Escut del bisbe Josep Cartañá. Quartejat: 1r, muntanya arbrada amb una capella al damunt; 2n, creu patée amb corona d'espines passada al darrera; 3r, tallat: meitat inferior, els pals ondulats de Tarragona, meitat superior una Tau naixent; 4t, una palma en barra. En abisme, unes balances amb una espasa com a fidel. Timbrat amb la mitra i el bàcul passat en barra, i damunt el capell episcopal amb sis borles per banda. Sota l'escut, en una filactèria, el lema episcopal.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Avui gairebé exclusivament utilitzat per al lavatori de peus de la missa de la Cena, el dijous sant. La placa adherida amb l'escut implica la possibilitat que la promoció de l'objecte es degués a un altre personatge anterior; això podria endarrerir la cronologia