Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fusta de darrera el retaule Major

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1028
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Moblament
NOM DE L'OBJECTE
fusta retaule plata
MIDES
ALÇADA (CM)
132 cm alçada, 274,5 cm d'amplada, i 11,5 de profunditat (el marc que l'envolta fa 2,5 cm, restar 5cm a les dades d'alçada i amplada per tenir la mida de la peça històrica).
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
132 cm alçada, 274,5 cm d'amplada, i 11,5 de profunditat (el marc que l'envolta fa 2,5 cm, restar 5cm a les dades d'alçada i amplada per tenir la mida de la peça històrica).
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fusta serrada, i pintura sobre capa d'estucat.
MATERIALS UTILITZATS
Fusta, pintura.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fusta enmarcada amb un marc col·locat a posteriori. Presenta cinc taulons col·locats verticalment. La composició es trenca amb un buit al centre en forma d'obertura, i motius decoratius a la part baixa, formant una renglera horitzontal de barres vermelles i grogues verticals (24 de vermelles i 25 de grogues).
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La pintura presenta petites pèrdues, la fusta es conserva en bon estat-
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
1
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS