Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Frontal d’altar

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2614
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Lapidari
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
96,4
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
96,4
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Esculpit
MATERIALS UTILITZATS
Marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Frontal d’altar compost de cinc peces (dues laterals i tres per la part frontal). Les dues laterals presenten un relleu amb l’anagrama marià i el crismó. Les frontals presenten en la seua central un relleu de la mare de Déu en un entorn arquitectònic, i les dues que flanquegen, una inscripció. Mides dels tres plafons frontals: 96,4x49x2; mides dels plafons laterals 96,4x96x2.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«Antistite d.d. Josepho Cartañà. In Memoriam» / «Tertio jam consecratum altare pridie kal. Desembris anno MCMXXXIX»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
4
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
5
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS