Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment epigràfic

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1266
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Fragment epigràfic
MIDES
ALÇADA (CM)
29x21x16
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
29x21x16
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
inscrit
MATERIALS UTILITZATS
calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Fragment epigràfic d'una llinda de porta catedralicia
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Llinda amb inscripció d'una porta
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS