Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment d’estructura arquitectònica (19 frags informes)

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1276
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Fragment d'estructura arquitectònica (19 frags informes)
MIDES
ALÇADA (CM)
19 fragms. = 6-7 kg
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
19 fragms. = 6-7 kg
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
alabastre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
19 fragments informes
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Fragments informes. Podrien pertànyer a la decoració del primer projecte del mausoleu de Guillem de Boïll?
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS