Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de vitrall

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1059
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
vitrall
MIDES
ALÇADA (CM)
80
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
80
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
vidre, plom
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vitrall lobulat, remat superior d'una escena de crucifixió. Apareix el Sol i la Lluna i la inscripció INRI.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Mestre del presbiteri
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
3
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
- Coorpus Vitrearum Medii Aevi. "Els vitralls de la Catedral de Girona". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1987. - Vila-Grau, Joan i Vila Delclòs, Antoni. "El vitrall. L'art del color i de la llum". Barcelona: Fundació La Caixa, 2000.
NOTES I OBSERVACIONS