Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Fragment de vitrall

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
792
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
vitrall
MIDES
ALÇADA (CM)
80 x 80 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
80 x 80 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
vidre, plom
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Vitrall trifoliat. Es conserven les tres fulles que són de color blau, verd i rosa sobre una tija de color marró. Tot plegat sobre fons vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Capella de Sant Miquel (segons corpus vitrearum)
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
- Coorpus Vitrearum Medii Aevi. "Els vitralls de la Catedral de Girona". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1987.
NOTES I OBSERVACIONS