Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Folre de coixí o bossa

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1158
CRONOLOGIA
Segle XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Folre de coixí o bossa
MIDES
ALÇADA (CM)
67x51
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
67x51
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Folre de coixí o bossa amb tanca de gafets en un dels costats llargs. Tela blava amb motius perimetrals de fil metàl·lic fent decoracions vegetals.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS