Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Estàtua jacent de la comtessa Ermessenda

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
241
CRONOLOGIA
1385
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
escultura
NOM DE L'OBJECTE
escultura
MIDES
ALÇADA (CM)
30 cm x 161 cm x 44 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
30 cm x 161 cm x 44 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat, policromat
MATERIALS UTILITZATS
marbre
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
retrat
DESCRIPCIÓ
Reposant sobre la tapa hi ha una escultura en alabastre d’una jove jacent amb les mans entrecreuades a l'altura de la cintura, amb un coixí a sota del cap. Va vestida amb hàbit de clarissa, amb un cíngol de tres nusos. Tant els els plecs de la roba com la fisonomia estan molt treballats. Representa la figura idealitzada de la comtessa perquè, pel que sabem, morí en edat avançada, molt a prop dels vuitanta anys.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Anònim
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Parts de la mà esquerra i detalls del coixí.
DESCRIPCIÓ
-BALTRONS, G. (Com.) Domus Domini. La catedral del Bisbe Roger, de la Comtessa Ermessenda i de l'Ardiaca Arnau de Soler, catàleg d'exposició (30 maig - 5 juliol 1997), Girona, Fundació Caixa de Girona, 1997. -DALMASSES, N; PITARCH, A.J. Història de l’Art català. L’art gòtic s. XIV-XV. Vol. III. 3a edició. Barcelona: Edicions 62, octubre de 1990. -FREIXAS, P. Et al. La catedral de Girona. Redescobrim la seu romànica. Girona: Ajuntament de Girona, 2000. -VVAA. La Catedral de Girona. Barcelona: Ed. Ajuntament de Girona i Lunwerg Editores, 2002. -VVAA. Le Savetage du Patrimoine Historique et Artistique de la Catalogne. París: Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XV, p. 82.
NOTES I OBSERVACIONS
Les barres verticals vermelles sobre fons d’or corresponents als comtes-reis catalans constitueixen, ara mateix, un dels exemples més antics dels colors de Catalunya. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.