Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Escut del Bisbe Narcís Jubany

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2632
CRONOLOGIA
s.XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
138
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Heràldica
DESCRIPCIÓ
Xapa metàl·lica circular amb escut del Bisbe Narcís Jubany i Arnau.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Blasonament de l’escut del bisbe de Girona Narcís Jubany i Arnau Bisbe de Girona, 1964-1971 Escut quadrilong apuntat. Quarterat: 1r de gules, una creu patent concavada abscissa d’argent; 2n d’atzur, un castell d’argent sobremuntat d’un colom caient en picat d’argent (Esperit Sant), un cap d’or, 4 pals de gules; 3r de gules, una àguila d’or; 4t d’atzur, mig vol abaixat d’or acompanyat al peu d’una flor de lis d’argent; gaiat curvilini abaixat a la punta, d’argent, un Calvari de sinople somat de dues creus de sable. Timbrat d’una creu trilobada d’or acoblada en pal, d’un capel de sinople, i acompanyat al peu d’una cinta amb la divisa: UT VERITAS EVANGELII PERMANEAT amb lletres de sable. Divisa: Volíem que es mantingués entre vosaltres la veritat de l’evangeli. Carta als Gàlates, 2, 5. * Al 1r quarter, emblema de la Santa Creu de Barcelona. El 4t quarter, mig vol abaixat i una flor de lis,és del llinatge Arnau.
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
3
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Blasonament: Pere Francesc Puigderrajols i Jarque