Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Encenser d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
88
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
encenser
MIDES
ALÇADA (CM)
24
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
24
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cisellat, fosa, clavat
MATERIALS UTILITZATS
argent
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
A la base si pot llegir perquè hi està incís: "1895 J. Sala i una marca amb les lletres GA". Per la qual cosa tot i l'enceser conserva la forma típica d'aquestes peces ens els segles XVI i XVII, és posterior. Estructuralment l'obra es composa de tres parts, el braseret circular, destinat a la combustió de l'encens, un peu circular amb ornamentació floro-vegetal incisa i la tapadora, o torre hexagonal i que s'estructura en tres pisos en sentit decreixent, més l'acabament o remat final en forma de torreta cilíndrica amb ars. A més consta d'anella suspensora i quatre cadenetes. La peça recull les diferents variants tipològiques que s'anaren introduint al llarg dels segles en aquets objectes: les planxes retallades d'ogives i coronades amb merlets eren típiques en les traceries gòtiques dels segles XIII-XVI, les columnetes baluastrades de fosa amb coronaments esfèrics procedeixen dels repertoris barrocs dels segles XVI-XVIII. Però, en aquest cas i per la data incisa en la base de la peça estem davant una obra del s. XIX
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Inscripció a la base: "1895 J. Sala i una marca amb les lletres GA".
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
J. Sala
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, potser caldria netejar-lo.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
0
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS