Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Element decoratiu de ferro

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1459
CRONOLOGIA
s. XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Element decoratiu de ferro
MIDES
ALÇADA (CM)
25,50x32,50x2
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
25,50x32,50x2
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Ferro
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Element decoratiu de forma conopial que ha perdut l’element colminant, presenta quatre floritures de tres fulles a la part superior i al centre un trilobulat.ç
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS