Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Drap de faristol del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
978
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
drap de faristol
MIDES
ALÇADA (CM)
52,5 x 240 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
52,5 x 240 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Drap de faristol que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Drap de faristol rectagular de ras de seda de color vermell-granate. Tot ell està contornejat per sanefa-galó brocada daurada i amb un motiu vegetal de color verd (el mateix en tot el tern). La resta de la peça té brodats en tot el contorn fulles o motius vegetals que recorden la fulla de trèbol. Un dels dos costats estrets del drap serrell daurat. A cada extrem del drap faixa decorativa entre galons de passamaneria. En l'interior s'hi dibuixa de manera entrellaçada tres rombes, el central i més gran conté trèbol brocat amb corona floral, els dos laterals una creu. Folre de color blanc i molt brut. Duu escrit el núm. de l'IEC amb bolígraf.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS