Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Decoració amb Heràldica

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2452
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
NOM DE L'OBJECTE
Decoració
MIDES
ALÇADA (CM)
50x134x5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50x134x5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Marqueteria
MATERIALS UTILITZATS
fusta i marqueteria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Decoració de fusta amb una heràldica central coronada amb una mitra i flanquejada un ornament que vol simular una faixa de bisbe. L’heràldica té una creu, una espiga de blat, unes balances, una casa i xiprers, unes ones i un símbol en forma de T.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
Heràldica
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS