Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
162
CRONOLOGIA
1774
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
119 x 84 cm / mànigues: 25 x 43 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
119 x 84 cm / mànigues: 25 x 43 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
brodat, brocat, cosit
MATERIALS UTILITZATS
seda, fils d'or i de plata, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica i collarí que formen part d'un tern que es composa de: 3 capes pluvials, 1 gremial?, 2 casulla, 2 dalmàtiques, 3 cobrecalze, 2 collarins, 4 maniples, 4 estoles i 2 bosses de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda vermella amb trama brodada amb fils d'or i plata que dibuixa uns grans motius vegetals: brancatges simètrics que s'entrellacen, i que de fet enmarquen un gros floro que sorgeix com d'un gerro i que ocupa la part central del paraments inferiors. En els superiors el mateix motiu però de dimensions més petites. Tota la composició és simètrica. Tota ella està contornejada per un sanefa daurada, brodada i decorada amb una línia ondulant. El mateix motiu o tira daurada marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color rosat i duu cosida al coll (coll de barca) una roba blanca amb puntes. Conserva dos botons o fiadors allargats al coll. Collarí de seda de color vermell, amb una trama brodada de fils daurats i platejats, dibuxant una mostra floro-vegetal d'entrellaços simètrics. per una galó-sanefa daurat. Un galó o tira de passamaneria estret, daurat decorat amb una línia ondulant (el mateix motiu en tot el tern) envolta els laterals de la peça. Cordó i borla aglanada de color vermell-granate amb fils daurats. El forro és de color vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller de Miguel Molero de Toledo
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
Toledo
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Mides collarí: 17 x 67,5 cm