Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica i collarí

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
154
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
108
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
108
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, fil de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica i collarí que forma part d'un tern que es composa de: 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 dalmàtiques, 2 casulles, 2 collarins, 1 maniple, 1 cobrecalze, 1 un drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats. La decoració brodada respon a una disposició simètrica. A banda i banda d'un motiu central que dibuixa sanefa de lòbuls entrellaçats amb mostres florals, hi ha uns grossos rams de flors de jardí que s'intercalen amb brots de raïms. Tota ella està contornejada per un galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Un altre galó de filaments recargolats i de perfil fistonejat volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica. El mateix motiu o tira daurada marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color gris perla i duu cosida al coll (coll de barca) una roba blanca. Conserva dos botons o fiadors allargats al coll, i dos botons-borla a cada màniga amb uns traus-corda de color granate. Collarí de ras de seda profusament brodat amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats, que dibuixen uns vistosos motius florals intercalats amb brots de raïms. Un galó de passamaneria daurat amb un petit serrell. Cordó i borla amb serrell de color granate amb fils platejat. El forro és de color gris perla.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte. Caldria millor forma exposició per garantir una millor conservació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Mides collarí: 76 x 10 cm