Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Dalmàtica del tern de la Ginesta

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
516
CRONOLOGIA
s. XVIII-XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
dalmàtica
MIDES
ALÇADA (CM)
102,5 x 75,5 cm / mànigues: 25,5 x 39 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
102,5 x 75,5 cm / mànigues: 25,5 x 39 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
cotó, fils d'or i plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Dalmàtica que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Dalmàtica de fons platejat, amb una trama brodada de fils daurats que una mostra floro-vegetal disposada de manera simètrica: els rams grossos agafats amb llaços ocupen la part central de la peça, a banda i banda ramatges entrellaçats. Els galons són d'or i amb motius geomètrics. El galó més estret contorneja tota la dalmàtica. Aquesta mateixa tira daurada, però de tamany més ampla, conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en el vers com en el revers marcant clarament els paraments de la dalmàtica, dibuixant clarament l'antiga forma de davantal amb faldo. El mateix motiu de passamaneria marca els paraments de les mànigues. La dalmàtica té el forro de color rosat i duu cosida al coll una roba blanca, on també conserva dos fiadors i uns gafets metàl·lics. Escrit amb bolígraf hi ha el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força dolent, està molt desfilada. Caldria guardar-la de manera que no es malmetès més.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS