Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Custòdia “de la Minerva” d’argent daurat i joies donades per la família Carles

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
109
CRONOLOGIA
s. XVIII- XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
custòdia
MIDES
ALÇADA (CM)
68
LLARGADA (CM)
16,5
AMPLADA (CM)
68
DIÀMETRE (CM)
38 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, clavat
MATERIALS UTILITZATS
plata, vidres, robins, maragdes, diamants
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Custòdia de tipus sol, en tant que el vericle que ostenta la sagrada forma està envoltat de raigs de diferents longituds. La base ès un hexàgon, amb motllures, motius vegetals repussats i volutes a les arestes que acaben en caps de querubins i una orla de pedreria. La tija és de forma complicada, en forma de núvol amb dues figures, àngels de cos sencer. Sobre del núvol hi ha un cor d' esmalt blanc amb una inscripció en vermell: "Cor Mundum Crea In Me Deus". El viril esta envoltat, en un primer nivell per una orla en forma de motius vegetals alternats amb caps de querubius i en un segon nivell o cercle de raigs acabats en puntes o en estels. És, bàsicament en la part del vericle que hi ha incrustades les pedres precioses: blaves, vermelles, brillants, etc.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
"Cor Mundum Crea In Me Deus"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo, però caldria netejar-la.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
Estudi d'identificació de pedres precioses (gemmes) del Tresor de la Catedral de Girona. Maite Garcia
NOTES I OBSERVACIONS
Segons comunicació de Mn. Genís Baltrons refeta després de la Guerra Civil.