Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Creu de Sant Honorat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1003
CRONOLOGIA
1949
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
creu processional
MIDES
ALÇADA (CM)
145 x 48,5 x 7 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
145 x 48,5 x 7 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, repussat, esmalt
MATERIALS UTILITZATS
argent, lllautó, aram
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Creu dividida en l'asta i la creu pròpiament dita. L'asta (74 cm) consisteix en un cilindre d'aram llis acabat amb un cilindre de llautó una mica més ample; a la part superior, un nus de llautó de vuit cares amb un motiu quatrilobulat dins d'un cercle a cadascuna porta a un altre fragment de cilindre d'aram, aquest cop decorat amb un gravat de motius quatrilobulats dins de cercles disposats en columnes. Damunt seu un altre nus de vuit cares de llautó, decorat igualment, dóna pas a la creu d'argent pròpiament dita. Aquesta té una forma bàsica flordelisada; abans de cada cap hi ha motius quatrilobulats que, a l'anvers, contenen esmalts amb els símbols dels quatre evangelistes, de qualitat molt discreta. Als extrems de cada braç, dins els lisos, hi ha tres vidres de colors en cabuxó (verd i ovalat al centre, morat i rodó a cada banda). Al centre de la creu hi ha un motiu quatrilobulat centrat per un disc amb decoració de radis, damunt del qual s'hi llegeixen les inicials INRI en caràcters gòtics. El crucifix és de fosa. La superfície dels braços està decorada amb motius vegetals. Al revers, els braços estan decorats amb motius geomètrics repussats formant rombes; al quadrilòbul central hi ha un crismó i als dels braços les inicials de cadascun dels quatre evangelistes, aquestes darreres en caràcters gòtics. Les planxes d'anvers i revers estan vorejades per una petita cresteria de florons. Als laterals es veu una senzilla planxa repussada amb motius reticulats.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
a l'extrem del braç inferior de la creu (anvers): Gerona 1949. N. Carmaniu
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
N. Carmaniu
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS