Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Coronament de retaule barroc. La Magdalena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
137
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
122
LLARGADA (CM)
31
AMPLADA (CM)
122
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
tallat, cisellat, policromat, daurat
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Figura hagiogràfica
DESCRIPCIÓ
La figura de Maria Magdalena vestida d’or, imitant brocats, està representada al medalló central del coronament; té els cabells llargs i despentinats. Les seves mans estan creuades damunt el pit, aguantant el mantell. Unes llàgrimes regalimen per les seves galtes. Porta un mantell al cap i un vestit de tonalitats vermelles decorat amb motius florals. El fons imita jaspis de colors i marbre blau i, al capdamunt, hi ha motius vegetals daurats i cintes rivetades d'or. Una forma circular engloba la figura amb cornucòpies i volutes entrellaçades. Sobre de tot hi ha una corona de color vermell.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular, caldria netejar
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.