Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Compartiment del retaule de Santa Magdalena

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
210
CRONOLOGIA
1526
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
objecte de culte
NOM DE L'OBJECTE
fragment de retaule
MIDES
ALÇADA (CM)
206
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
206
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
pintura a l'oli i al tremp
MATERIALS UTILITZATS
fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Compartiment de doble escena, de les vuit escenes conservades del retale de Santa Magdelena, obra de Pere Mates. Es tracta d'un retaule no documentat ni signat que sabem que primer fou col·locat a la capella de Tots els Sants de la Catedral, i que després fou traslladat a la capella de Mercè: " En les parets de la capella van romandre els vuit quadres de santa Magdalena fins al març de 1913, en què s'autoritzà l'obrer per retirar-los de la capella de la Mercè i dipositar-los en el lloc que estimès més adequat, que fou a les parets de les sales capitulars (Actes Cap. tom 103, p. 8). El conjunt del retaule feia referència a vuit escenes de la vida de Santa Maria Magdalena, seguint la narració de J. de Voragine a la Llegenda àuria. En aquest doble compartiment, s'hi representen, l'escena de la levitació de la santa, a dalt i l'escena de l'última comunió a baix. MARQUÈS(Informe, capella sant Esteve-santa Magdalena): Després de llarg temps d'escasseat de notícies documentals sobre la capella (...) arribem a l'any 1526, data del retaule pintat per Pere Mates, del qual queden vuit fragments en el museu de la Catedral. (...) Malauradament, no s'ha trobat ni el contracte notarial ni acord capitular ni despesses de l'obra en els llibres de comptes. De l'estat actual de la investigació hem d'admetre que entre els anys 1526 i 1529 el pintor gironí Pere Mates va realitzar per a la capella de santa Magdalena un retaule, del qual queden vuit fragments exposats en el museu de la Catedral, en un dels quals el pintor gravà l'any 1526. En una de les taules sota el galze del muntant hi havia incisa en punxó la data de 1529, que devia ser de l'any en què fou col·locat a la seva capella, detall que desaparegué amb la restauració efectuada l'any 1974. (...) Entretant els gustos artístics havien canviat i accedint als desitjos d'algun donant anònim, el Capítol, per resolució de 27 de novembre de 1784, acceptà "l'oportunitat de fabricar un retaule en honor de santa Magdalena (...) L'onze de març de 1789 s'acabà el treball de daurar el nou retaule i el daurador va percebre (...)Al cap de cent anys la devoció a santa Magdalena havia minvat de tal manera que el Capítol accedí a suprimir el retaule de la nostra capella i substituir-lo per un altre en honor de la Mare de Déu de la Mercè per complaure la devoció del canonge Martí Aymerich i Planols (Resol. tom. 95, p. 462) (...) En les parets de la capella van romandre els vuit quadres de santa Magdalena fins al març de 1913, en què s'autoritzà l'obrer per retirar-los de la capella de la Mercà i dipositar-los en el lloc que estimès més adequat, que fou a les parets de les sales capitulars (Actes Cap. tom 103, p. 8)
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Pere Mates
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
Capella de Santa Magdalena de la Catedral de Girona
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
Restaurat l'any 1974: "En una de les taules sota el galze del muntant hi havia incisa en punxó la data de 1529, que devia ser de l'any en què fou col·locat a la seva capella, detall que desaparegué amb la restauració efectuada l'any 1974" (Marquès)
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Ben conservada
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
fragment de retaule
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-MARQUÈS CASANOVAS J., "La capella de Sant Esteve", Informe, Diari de Girona, 18 de novembre de 1987 -FONT L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 41 -AlLARCIA, M.A., "Retaule de Santa Magdalena", catàleg exp. De Flandes a Itàlia, Museu d'Art de Girona, 1998, p. 96-97 -ACG. AC, Vol. 113, Full 22. [9 març 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 27. [1 agost 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 30. [1 desembre 1962] -ACG. AC, Vol. 113, Full 31. [2 gener 1963] -ACG. AC, Vol. 113, Full 32. [1 febrer 1963] -Garriga Riera, Joaquim. La geometria espacial de Pere Mates. Institut d’Estudis Gironins. Vol. XXXIII, 1994.
NOTES I OBSERVACIONS