Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Coixí trobat al sepulcre del comte Ramon Berenguer II “Cap d’Estopes”

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
170
CRONOLOGIA
s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
accessori
NOM DE L'OBJECTE
coixí
MIDES
ALÇADA (CM)
32
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
32
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
vellut de seda
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Teixit de vellut que no conserva cap mostra decorativa. Està muntat sobre teixit modern.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Caldria presentar-lo més acuradament i tenir en compte l'impacte de la llum sobre el teixit.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS