Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cobrecalze del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
353
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
cobrecalze
MIDES
ALÇADA (CM)
48,5 x 50,5 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
48,5 x 50,5 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cobrecalze que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Ressegueix el contorn del cobrecalze una sanefa daurda a mode de galó. En cadascun dels quatre extrems aquesta sanefa dibuixa dos cerclescap l'interior del drap. Un de mida petita, només ornamentat a l'interior amb una perla o aplicació metàl·lica i un cercle de tamany més gran i de dobre contorn, a dins del qual, quatre perles metàl·liques dibuixen una flor. Recorre l'interior del drap un motiu vegetal brodat en fil d'or que recorda a les fulles de trèbol. El forro és de color vermell-rosat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS