Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Cirial o candeler d’argent

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
56
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
canalobre
MIDES
ALÇADA (CM)
82
LLARGADA (CM)
28
AMPLADA (CM)
82
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, clavat, incís, repussat
MATERIALS UTILITZATS
fusta, plaques de metall i plata
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Cirial amb la base en forma de tres peus imitant les grapes d' un animal. Els peus sostenen cadascun una voluta (amb motius punxonats a les arestes), entremig de les quals apareix un medalló dins el qual hi ha la Mare de Dèu envoltada per un rosari. Després d'una motllura estriada, el candeler continua abalaustrat, amb motius de fulles, fruits, cintes i querubins, sobre un fons punxonat. Cap a la part superior hi ha tres motllures mès. El tub on es col.loca el ciri, a la part superior, té diverses motllures i fils.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS