Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla i estola

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
2425
CRONOLOGIA
Inicis segle XXI
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Indumentària
NOM DE L'OBJECTE
Casulla i estola
MIDES
ALÇADA (CM)
Casulla258x248 estola 288x12,5
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
Casulla258x248 estola 288x12,5
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Teixit amb passamaneria
MATERIALS UTILITZATS
Teixit sintètic?
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla vermella amb dues sanefes de passamaneria d’or verticals tant per davant com per darrera. L’estola segueix la mateixa decoració amb la sanefa a la part inferior.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
«F. P.»
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Llegat
FONT D'INGRÉS
Llegat del Bisbe Francesc Pardo
DATA D'INGRÉS
08/2022
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
molt bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
2
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS