Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
356
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
112 x 61 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
112 x 61 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 humeral, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Casulla de seda de ras de color vermell-granate. Tot el contorn de la casulla la recorre una sanefa-galó brocada daurada i amb un motiu vegetal de color verd (el mateix en tot el tern). Aquesta mateixa sanefa-galó conterneja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant clarament l'escapulari, a dins del qual hi ha l'ornamentació més rica de la peça. De nou l'ornamentació ve distribuida geomètricamentt. Un galó-sanefa daurat marca l'enteixinat de rombes de dalt a baix de l'escapulari a dins dels quals hi ha els diferents motius iconogràfics o ornamentals. En els rombes centrals i de tamany més gran en l'anvers, hi trobem en el superior brocat el símbol del Crismó i l'inferior una corona brocada daurada, ambdós dins un trèbol de quatre fulles (que es va repetint en tot el tern). En el revers hi ha tres rombes de tamany més gran que la resta. És en el central on creix i es desplega la decoració: el rombe creix i es transforma en trèbol de vuit fulles dins del qual hi ha brocat la figura d'un sant-bisbe mitrat, amb un bàcul en una mà mentre amb l'altra beneix. A dalt i abaix d'aquesta figura i també dins els rombes grans i dins un trèbol de quatre fulles s'hi repeteixen el motius de la part del davant: el símbol del Crismó i la corona. En la resta de rombes petits s'hi repeteix, tant en la part del davant de l'escapulari com la del darrera i dins un cercle, brocada també en relleu una creu. Diverses aplicacions metàl·liques i altres motius brocats en fil d'or acaben d'engalanar la zona dels paraments. En la resta de la casulla s'hi repeteix la decoració vegetal, que recorda a la fulla del trèbol, brocada en fil d'or. La dalmàtica té el forro de color vermell-rosat i duu cosida al coll una roba blanca amb puntes. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro dues vegades a la part d'abaix, una bolígraf sobre el forro i l'altra damunt una etiqueta blanca enganxada-planxada a la dalmàtica.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
L'estat és correcte però caldria ubicar-la en un espai idoni sense altres elements a sobre els brocats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS