Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla del tern de la Puríssima

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
549
CRONOLOGIA
1854
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
106,5 x 70 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
106,5 x 70 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brocat
MATERIALS UTILITZATS
seda, or, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part del tern de la Puríssima que el formen: 2 dalmàtiques, 5 capes pluvials, 2 casulles, 3 estoles, 1 maniple, 1 collarí, 2 bosses de corporals, 1 cobrecalze, 1 cíngol i 2 draps de faristol. Casulla en forma de guitarra amb decoració floral i vegetal feta amb brocat d'or sobre fons de seda de color blau i disposada de manera simètrica: grosses fulles de palma que s'entrellaçen entre elles a través d'un petit cercle fistonejat amb dues fulles de palma o blat més petites, la qual cosa acaba dibuixant uns grossos medallons, a dins dels quals amb un peu o base de floro s'hi representa un copó que queda coronat per un altre gran motiu floral. El galó més estret dóna la volta a tota la casulla i el més gruixut volteja el coll i baixa marcant el rectangle de l'escapulari, tant el vers com en el revers. Duu cosida roba blanca amb punta al coll. El forro és de color blau i duu escrit amb bolígraf el núm. IEC. En la part del darrera de la casulla dins l'escapulari hi ha brodat un gros escut de bisbe tripartit: en els dos quarters superiors i sobre un fons vermell hi ha representades les quatre barres, a la dreta, i una creu a l'esquerra. En el quarter inferior un xai (fet amb fils de brocat platejat) sobre fons blau amb tres estrelles. El contorn de l'escut és daurat i hi ha brodada inscripció amb lletres negres: "PAX · FRATRIBUS· ET · CHARI · TAS · CUM · FIDE". L'escut queda sobreposat al brodat d'una mitra i d'un bàcul. Tot el conjunt englobat sota un gros barret de bisbe corda i borles. En l'interior dins el forro hi ha cosida etiqueta: "M. GARIN HIJOS. Fabrica de toda clase de ornamentos y demas géneros para los mismos. VALENCIA Y MADRID. Cuarde, 26. Mayor 3 y 4." Aquesta inscripció té a banda i banda uns escuts, el de d'esquerra s'hi pot llegir: PIO·PAPA", en el de la dreta: "SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS-VALENCIA"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
Taller Garín
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
València
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
donació
FONT D'INGRÉS
Bisbe Sivilla i Gener
DATA D'INGRÉS
6 de desembre de 1904
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Força bé, caldria guardar correctement. El forro ha estat afegit en més d'un lloc i té punts on està esparracat.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
-Resol. Tom 100, p. 38, 6 de desembre de 1904 -Marquès Casanovas, J., "La capella de la Puríssima", Informe, Diari de Girona, 21 d'octubre de 1987.
NOTES I OBSERVACIONS