Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Casulla amb l’escut dels Agullana

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
588
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
casulla
MIDES
ALÇADA (CM)
111 x 70 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
111 x 70 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Casulla que forma part d'un tern que es composa de 8 casulles, 4 estoles, 2 collarins, 2 dalmàtiques i 1 capa pluvial (veure fitxes associades). Casulla de ras de seda verda amb trama de mostra floro-vegetal. Tallada recta per la part del darrera i entallada pel davant. Tot el contorn de la peça hi ha una tira estreta de passamaneria daurada amb un petit serrell. Galó de passamaneria daurat i amb mostra floro-vegetal li volteja el coll i a partir d'aquí baixa tant, en l'anvers com en el revers marcant l'escapulari. A la part inferior de l'escapulari i només a la banda del darrera, hi ha aplicat (mal cosit amb puntades de fil groc) l'escut o motiu dels "Agullana": tres puntes o agulles (daurades sobre fons blau clar) dins un marc ovalat i fistonejat, de color marró-daurat. La peça té el forro de color verd. Núm. de l'IEC escrit amb bolígraf al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
La roba està força gastada i esparracada en la part del davant.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS