Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Caputxa de confrare?

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1207
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Teixit
NOM DE L'OBJECTE
Caputxa
MIDES
ALÇADA (CM)
118x65
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
118x65
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
MATERIALS UTILITZATS
Teixit
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Caputxa negre amb folre vermell, fa continua com a capeta.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
Etiquela "JP"
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS