Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell amb motius vegetals

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1824
CRONOLOGIA
Primera meitat s. XIV
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
Element arquitectònic
NOM DE L'OBJECTE
Capitell
MIDES
ALÇADA (CM)
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Esculpit
MATERIALS UTILITZATS
Pedra calcària nummulítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
Vegetal
DESCRIPCIÓ
Capitell amb motius vegetals corresponents a fulles de parra
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
Guillem de Cors?
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
Forma part de l'estructura de l'edifici.
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
No
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
5
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Cap
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS
Projecte de documentació de David Moreno Garcia.