Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capitell adosat

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
730
CRONOLOGIA
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
capitell adosat
MIDES
ALÇADA (CM)
50 x 43'5 x 35 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
50 x 43'5 x 35 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
esculpit, tallat
MATERIALS UTILITZATS
pedra calcària nummolítica
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capitell d'ordre corinti decorat amb fulles d'acant sense volutes, i amb una imposta ( base quadrangular ) a la part superior llisa. Capitell que anava adosat a la paret perquè un dels costats és pla. A la part inferior on s'ajunta amb la columna hi ha un cargol de ferro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Bo
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS