Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial del tern de Sant Narcís

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
151
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
270
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
270
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, brocat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or, passamaneria, aplicacions metàl·liques
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 1 casulla, 2 estoles, 3 collarins, 1 cobrecalze, 1 gremial, 1 bossa de corporals i 1 drap de faristol (veure fitxes associades). Es tracta d'una capa pluvial vermella de ras de seda llisa en la que s'hi ha brodat amb fil d'or grans motius vegetals que recorden les fulles de trèbol. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats i brocats. Per marcar aquestes dues zones principals, una sanefa o galó, amb un motiu vegetal brodat de color verd els emmarca. L'escapulari, tot ell decorat amb una mostra brodada a rombes descata per tres motius iconogràfics principals. En els rombes centrals hi ha brocat el Crismó, mentre que a banda i banda i també emmarcats dins els rombes dos sants, ricament brocats en relleu. Un d'ells, com a sant bisbe vestiex mitra i bàcul. L'altre duu una espiga vegetal a la mà. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa o galó a la que li ha afegit un sarrell de color daurat. El capelló va subjecte a la capa a través de quatre botons aglanats de color vermell-granate que s'aguanten amb uns grans traus de corda daurat. El motiu principal del capelló és una gran estrella de vuit puntes dins de la qual es dibuixa un trèbol de vuit costats, cadascun dels quals té brocada en fil daurat una fulla o motiu vegetal. Al centre de tot plegat una corona brocada daurada ocupa la part central. El forro de la capa és de color blanc. La capa també conserva les dues peces de tancament també ornamentades amb el mateix galó que la resta. A la part del coll s'hi ha cosit roba blanca amb punta per a protegir la decoració en el seu ús. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, a la part d'abaix.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS