Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
598
CRONOLOGIA
s. XVIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
128 x 258 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
128 x 258 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fils de seda policromats, fil de plata, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de: 1 capa pluvial, 2 estoles, 2 dalmàtiques, 2 casulles, 2 collarins, 1 maniple, 1 cobrecalze, 1 un drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda profusament brodada amb fils de seda policromats (vermells, rosats, verds,...) i platejats. La decoració brodada respon a una disposició simètrica. A banda i banda d'un motiu central que dibuixa sanefa de lòbuls entrellaçats amb mostres florals, hi ha uns grossos rams de flors de jardí que s'intercalen amb brots de raïms. L'escapulari i el capelló, ambdós igualment brodats, estant contornejats per un galó daurat de filaments recargolats. El capelló està cosit a la capa, però té quatre botons aglanats ornamentals. La capa conserva la peça de tancament amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro, que és de color gris perla.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS