Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
451
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
123 x 272 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
123 x 272 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial de ras de seda granate amb mostra de trama floro-vegetal. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat amb mostra floral, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i el voreja un serrell de passamaneria també daurat. La capa conserva la peça de tancament per ser cordada amb uns gafets metàl·lics cosits a l'altra banda, per poder ser cordada. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro, que és on de sarja de color marronós. Duu cosida roba blanca a la part del coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Roba una mica gastada i descosida en la part interior del forro.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS