Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
481
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
139 x 278 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
139 x 278 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 casulles, 3 capes pluvials i 2 estoles (veure fitxes associades). Capa pluvial de vellut negre. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurada i de mostra floral amb motius platejats, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està subjectat a la capa per tres botons aglanats i queda tot ell emmarcat per un serrell daurat. La capa conserva la peça de tancament per ser cordada amb uns gafets metàl·lics, un té incrustacions de colors i l'altra una cadeneta per ser cordat. Duu cosida roba blanca a la part del coll. El núm. de l'IEC hi consta dues vegades, amb bolígraf i sobre base de "típex", en el forro que és de color negre i sembla nou.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però està tacada.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS