Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
473
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
130 x 280 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
130 x 280 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern o conjunt que es composa de 2 casulles (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda lila amb trama de mostra floro-vegetal. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat amb mostra floral, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló subjectat, per la seva part superior per tres botons aglanats i acabava amb un nou galó estret que s'afageix al principal. La capa conserva les peces de tancament per ser cordada amb els corresponents gafets metàl·lics. Escrit sobre paperet blanc i enganxat al forro hi ha el número de IEC al forro, que és de color morat i es veu molt nou, com de plàstic. Duu cosida roba blanca a la part del coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
correcte
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS