Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
401
CRONOLOGIA
s. XIX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
131 x 271 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
131 x 271 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit, brodat, encoixinat
MATERIALS UTILITZATS
ras de seda, fil d'or i sedes policromades, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 3 capes pluvials, 2 dalmàtiques, 3 estoles, 2 collarins, 3 maniples,1 cobrecalze, 1 bossa de corporals, 1 humeral, 1 gremial i un drap de faristol. (veure fitxes associades). Capa pluvial de ras de seda de color verd. L'ornamentació principal de la capa es concentra en l'escapulari i el capelló, ambdós ricaments brodats. A l'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes una sanefa brodada, daurada i que dibuixa mena de fulles que queden emmarcades per dos filets daurats (el mateix motiu en tot el tern) i que en la part central de la banda s'ha canviat el motiu de la fulla per unes flors. El capelló, també emmarcat per la mateixa sanefa, se li ha afegit un serrell de color daurat. El capelló va cosit a la capa, tot i que també té quatre fiadors aglanats, que en aquest cas només tenen una funció decorativa. El motiu principal del capelló és brodat sobre un setí de color crema. S'hi representa sota un barret-escut de bisbe de color verd amb polaines la imatge de la Mare de Déu asseguda en un tron, coronada i vestida amb túnica vermella i blava que aguanta el Nen Jesús a la falda. Tota la composició del capelló s'emmarca dins una forma trapezoidal, que de fet és el nus d'una creu, els braços de la qual són de forma flordelisada i brodats en fil d'or. La capa conserva les dues peces de tancament ornamentades amb el motiu de la sanefa principal, però ha perdut les dues peces metàl·liques per a ser cordada. Té el forro de color verd i duu cosida una roba blanca a la part que es col·loca darrera el coll. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte, però convindria guardar-la en un espai més adequat sense altres elements a sobre els brodats.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Ha perdut les peces metàl·líques per a cordar-la.
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS