Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Capa pluvial

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
443
CRONOLOGIA
s. XIX-XX
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
indumentària religiosa
NOM DE L'OBJECTE
capa pluvial
MIDES
ALÇADA (CM)
125 x 280 cm
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
125 x 280 cm
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
cosit
MATERIALS UTILITZATS
vellut, passamaneria
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Capa pluvial que forma part d'un tern que es composa de 3 dalmàtiques, 1 casulla, 7 capes pluvials, 2 estoles, 1, collarí, 1 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Capa pluvial de vellut granate. L'escapulari el contorneja i el divideix en dues bandes un galó o tira de passamaneria daurat, amb motius i laterals fistonejats, el mateix que també emmarca el capelló. El capelló està cosit a la capa per la part superior i el voreja un serrell curt de passamaneria daurada. La capa conserva les peces de tancament per ser cordada, una amb gafets metàl·lics i l'altra amb traus-baga de corda. Escrit amb bolígraf el número de IEC al forro. Duu cosida roba blanca a la part del coll.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Correcte tot i el desgast del vellut en algunes parts.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS