Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Canelobre de moble

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
1455
CRONOLOGIA
s. XIX(?)
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
part d'estructura
NOM DE L'OBJECTE
Canelobre de moble
MIDES
ALÇADA (CM)
9,50x7,50x13,50
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
9,50x7,50x13,50
DIÀMETRE (CM)
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
Fosa
MATERIALS UTILITZATS
Metall
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Canelobre de moble, possiblement piano, en el tronc motiu decoratiu amb 3 forats.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Regular
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
DESCRIPCIÓ
NOTES I OBSERVACIONS