Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Calze trobat al sarcòfag del bisbe de Girona Guillem de Cabanelles +1245

Resum i registre
NÚM DE REGISTRE
101
CRONOLOGIA
s. XIII
CLASSIFICACIÓ / REGISTRE
orfebreria
NOM DE L'OBJECTE
calze
MIDES
ALÇADA (CM)
11
LLARGADA (CM)
AMPLADA (CM)
11
DIÀMETRE (CM)
9 cm
TÈCNIQUES I MATERIALS
TÈCNIQUES UTILITZADES
fosa, soldadura
MATERIALS UTILITZATS
peltre, fusta
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ
TEMA
DESCRIPCIÓ
Calze de peltre que es diu que fou trobat dins el sarcòfag del bisbe de Girona Guillem de Cabanilles, mort el 1245, juntament amb la seva patena (veure fitxa 0102). El calze té copa forma de casquet esfèric i ha estat realitzada d'una sola peça. La seva unió amb el peu es realitza per mitjà d'un nus de perfil bitroncocònic, el qual segueix una lleugera revora que el distingeix. El peu té una forma troncocònica molt eixamplada, que es precipita en una ampla base aplanada.
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ
APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA
AUTOR/A
ESCOLA TALLER
JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA
LLOC D'EXECUCIÓ
PROCEDÈNCIA
LLOC DE PROCEDÈNCIA
INGRÉS
FORMA D'INGRÉS
FONT D'INGRÉS
DATA D'INGRÉS
HISTÒRIA
ÚS
RESTAURACIONS
PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)
Molt malmmès, pèrdues de corrossió, conservació deficient.
NÚM. D’EXEMPLARS
NÚM. DE FRAGMENTS
NÚM. DE PARTS
PARTS QUE MANQUEN
Manca gran part de la copa i la major part del peu.
DESCRIPCIÓ
-FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 40 -Catalunya Romànica, vol. XXIII, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1988, p. 153 -Sanjosé Llongueras, Lourdes. Al servei de l’altar. Tresors d’orfebreria de les esglésies catalanes segles IX-XIII. 2018. -Gràcies Mont, Elisenda. Materials de peltre medievals a Catalunya. Acta historica et archaeologica Mediaevalia 5-6. Pedralbes-Barcelona, 1984-1985.
NOTES I OBSERVACIONS